Uluslararası
Danışmanlık

Günümüzde hemen hemen her sektörde şirketler küresel bir rekabet ortamıyla karşı karşıya kalmakta ve şirketler planlamalarını ve politikalarını da küreselleşme bağlamda ölçeklendirmek zorunda kalmaktadır. Zira adil olup olmadığı tartışılabilecek bu rekabet ortamı daha çok büyük şirketlere avantaj sağlamaktadır.

Şirketler pazardaki payını artırmak, konumunu güçlendirmek, bizzat öncü oldukları yenilikleri daha geniş bir coğrafyaya yaymak gibi amaçlarla şirket evliliği yoluna gidiyor. Şirket evlilikleri, şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri olarak gerçekleştiriliyor. Tamamen yatırımsal bir strateji olan satın alma; şirketlerin değerlerinin ve aradaki farkların detaylı olarak karşılaştırılması, sermaye ve borçlulukların iyi belirlenmesi gibi noktaları mühim kılmaktadır. Ayrıca şirketlerin sahip oldukları insan kaynakları ve bilgi birikimleri de atılacak stratejik adımları belirlemede önem taşımaktadır.

Şirket evliliklerinin diğer çeşidi olan uluslararası şirket birleşmeleri de hem üretim hem de pazarlama gibi temel ögelerin dünya çapında planlanmasına, yeni kaynaklar sağlanmasına kapı açmaktadır. ESOK Danışmanlık, şirket evlilikleri konusunda hem strateji ve planlama hem de uygulama aşamalarında destek sağlamaktadır.

SOSYAL MEDYA
Telefon Numaralarımız
0312 451 17 42