Sağlık
Sektörü

Sağlık sektörü, diğer mal ve hizmet sektörlerinden oldukça farklı bir yapıya sahiptir, zira sağlık mevzuatı ile getirilen kısıtlamalar söz konusudur. Ayrıca bir ilaç için her aşamada Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat ve satış izni almak gerekmektedir ve üretim ile ithalat konularında da pek çok sınırlayıcı unsur bulunmaktadır.
İlaç takip sistemleri, Ar-Ge yatırımları, Sağlık Bakanlığı veya diğer paydaşlar arasındaki iletişimin yönetilmesi ve koordinasyonun sağlanması ilaç sektörünün önemli süreçleri arasında yer almaktadır. ESOK Danışmanlık, söz konusu süreçlerde sektörün önde gelen firmaları için danışmanlık hizmeti vermektedir.

Teknolojinin sürekli dönüştüğtü 21. yüzyılda artık enerjinin sadece niteliği değil, onu nasıl kullandığımız da önem kazanmıştır. Bunun bir sonucu olarak enerji sektörünün aktörleri büyümeyi ve performansı artırmaya yönelik çalışmalara odaklanmıştır.

ESOK Danışmanlık, sektörde deneyimli bir ekip tarafından enerji firmalarının ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaktadır. Hedefimiz hem devlet kurumlarına hem de sektörde faaliyet gösteren veya gösterecek olan firmalara proje üretmek ve bu alanda destek vermektir.

SOSYAL MEDYA
Telefon Numaralarımız
0312 451 17 42