İçinde bulunduğumuz çağın ve yaşanan teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak enerji kullanımı ve dolayısıyla enerjiye duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Günlük yaşamın devamının sağlanmasının yanı sıra toplumsal kalkınmanın sürdürülebilmesi de enerji üretimiyle doğru orantılıdır. Zira günümüzde kalkınma politikaları enerji tüketimini artırmakta, bu alandaki ilerleme medeniyet ve gelişmişlik ölçütleri arasında yer almaktadır. Teknolojinin sürekli dönüştüğtü 21. yüzyılda artık enerjinin sadece niteliği değil, onu nasıl kullandığımız da önem kazanmıştır. Bunun bir sonucu olarak enerji sektörünün aktörleri büyümeyi ve performansı artırmaya yönelik çalışmalara odaklanmıştır. ESOK Danışmanlık, sektörde deneyimli bir ekip tarafından enerji firmalarının ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaktadır. Hedefimiz hem devlet kurumlarına hem de sektörde faaliyet gösteren veya gösterecek olan firmalara proje üretmek ve bu alanda destek vermektir.
SOSYAL MEDYA
Telefon Numaralarımız
0312 451 17 42